ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) ใบไต่สวน ( น.ส.5 )
   
 
เป็นหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน (กฎกระทรวงฉบับที่ 5) ใบไต่สวนจะออกให้ต่อเมื่อบุคคล
มารังวัดโฉนดที่ดินจะเป็นการรังวัดเฉพาะแปลง   (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59  )  หรือรังวัดเป็นท้องที่
 
 (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58) ก่อนออกโฉนดที่ดินพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการรังวัตรวจสอบที่ดิน
 
เพื่อทำแผนที่ระวาง และสอบสวนสิทธิว่าเป็นที่ดินของใคร มีบิดา มารดาชื่ออะไร มีอายุเท่าไรเนื้อที่ทั้งหมด
 
ประมาณเท่าไร มีเขตข้างเคียงแต่ละทิศจดอะไร และมีหลักฐานสำหรับที่ดินอย่างไรบ้าง ข้อความที่สอบสวน
 
รังวัดมาได้ จะต้องจดไว้ในใบไต่สวนและให้เจ้าของที่ดินลงชื่อรับรอง รับรองและเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน
 
ลงชื่อไว้ด้วย
   
 
ใบไต่สวน  เป็นพยานเอกสารที่แสดงว่า   ผู้มีชื่อในใบไต่สวนนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัด  เพื่อออกโฉนดที่ดิน
 
แปลงนั้นๆ แล้ว ใบ ไต่สวนไม่ใช่เอกสารสิทธิ   แต่มีประโยชน์สำหรับ  ผู้มีชื่อในใบไต่สวนที่ถูกฟ้องคดีหาว่า
 
สละสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้น อาจอ้างใบ  ไต่สวนเป็นพยานเอกสารต่อสู้ได้ว่าตนเองยังมีเจตนายึด
 
ยึดถือครอบครองอยู่ มิฉะนั้นคงไม่นำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และเป็นเอกสารที่ยืนยันว่ามีที่ดิน
 
มีเนื้อที่ประมาณเท่าไร แต่ละทิศจดที่ดินข้างเคียงแปลงใดและเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของได้ครอบครอง
 
ตามเขตที่แสดงไว้ในใบไต่สวนแล้ว ...
   
   
   
   
   
 
..............................................................................................
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :