ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3)
   
 
คือ หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (นายอำเภอ) ว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ทำประโยชน์แล้ว มี 2 แบบ
คือ แบบ น.ส.3 และ น.ส. 3ก แบบ น.ส.3ก ให้ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยวิธีกำหนด
 
ตำแหน่งทีดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ
   
 
ที่ดินที่มีมี น.ส.3 นี้ถือว่ามีสิทธิครอบครองคือมีสิทธิยึดถือทรัพย์นั้นไว้เพื่อตน เป็นสิทธิที่มีความสำคัญ
 
รองลงมาจากกรรมสิทธิ ( แต่ทางพฤตินัยก็ถือว่าเป็นเจ้าของเช่นกัน )  นอกจากนี้เวลาจะโอนให้คนอื่น
 
ไม่ว่าจะขายหรือยกให้ หรือจำนองก็สามารถทำได้ แต่ต้องไปจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
 
ไม่ใช่สำนักงานที่ดิน
   
 
ที่ดิน น.ส.3 นี้ เป็นที่ดินที่เจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครอง เจ้าของที่ดินมีสิทธินำ น.ส.3
 
มาขอออกโฉนดที่ดินเพื่อให้ได้ กรรมสิทธิได้ 2 กรณี คือ
   
 
1. ) เมื่อทางราชการจะออกโฉนดที่ดินให้โอนการเดินสำรวจทั้งตำบล
 
2. ) มาขอออกเองเป็นเฉพาะราย เหมือนผู้มี ส.ค.1 หรือ น.ส.3
   
   
 
2. ) การขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.3ก)
   
 
ที่ดินที่จะขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ มีดังนี้
   
 
1. ) เป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว
 
2. ) ต้องไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
 
3. ) ต้องไม่เป็นที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้าม หรือ ที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้
 
เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
   
   
 
3. ) หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีดังนี้
   
 
1. ) บัตรประจำตัว
 
2. ) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
 
3. ) ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
 
4. ) ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ
 
5. ) ตราจองเป็นใบอนุญาต
 
6. ) หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง
 
และไม่อยู่ในท้องที่ประกาศเป็นเขตเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
   
   
   
   
 
..............................................................................................
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :