ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) การขอออกโฉนดที่ดิน
   
 
ที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้ มีดังนี้
   
 
1. ) เป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว
 
 
2. ) ต้องไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
   
 
3. ) ต้องไม่เป็นที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้ามหรือที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
   
 
4. ) ต้องเป็นที่ดินที่ได้มีระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินแล้ว
   
 
 
2. ) หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงประกอบขอออกโฉนดที่ดิน มีดังนี้
   
 
1. ) บัตรประจำตัว
   
 
2. ) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
   
 
3. ) ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
   
 
4. ) ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ
   
 
5. ) ตราจองเป็นใบอนุญาต
   
 
6. ) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3)
   
 
7. ) หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในกรณีที่ได้รับการจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองหรือ สหกรณ์นิคม
   
 
8. ) หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่น ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองและไม่อยู่ในท้องที่
 
ประกาศเป็นเขตเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล
   
   
   
 
..............................................................................................
   
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :