ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำติดภูเขา ติดเขาใหญ่ โครงการบ้านที่ดินจัดสรร
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอคำปรึกษาจากเราและเปิดโอกาศให้ต่อรองกับเจ้า
ที่ดินได้โดยตรง
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
 1. ) ประเภทของเอกสารสิทธิในที่ดิน
   
 
ที่ดิน เป็นทรัพย์อันมีค่าที่ทุกคนหวงแหน เป็นพื้นฐานของครอบครัวและประเทศชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตมนุษย์  สำหรับใช้เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประโยชน์อื่นๆ   ดังนั้นระเบียบการ
 
เกี่ยวกับที่ดิน  จึงมีความละเอียดอ่อนมาก  เพื่อให้ประชาชนผู้สุจริตได้มีโอกาสทำความเข้าใจ  กับเรื่องที่ดิน
 
ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันบางส่วนไว้บ้าง   จึงได้รวบรวมข้อควรทราบและทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน   ซึ่งจะได้
 
 กล่าวต่อไปตามลำดับ ..
 
   
   
 
ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนองคลองบึง ทะเลสาบ เกาะ
 
และที่ชายทะเลด้วย (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1)
   
   
   
คำว่าที่ดิน มิได้หมายถึงเนื้อดินอันเป็นกรวดทราย โคลน เลน  แต่หมายถึงอาณาเขตอันจะพึงวัดได้เป็นส่วน
 
กว้างส่วนยาวอันประจำอยู่   แน่นอนบนพื้นผิวโลก   เป็นส่วนหนึ่งของผิวพื้นโลกอันมนุษย์จะพึงอาศัย กรวด
ทราย  หิน  ดิน โคลน แร่ธาตุที่อาจจะขุดขึ้นมามิใช่ตัวที่ดิน   หากเป็นทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
ที่ดินนั้นจึงเป็นสิ่งไม่อาจทำลายทำให้สูญหาย หรือเคลื่อนย้ายอย่างใดๆ ได้ เว้นแต่จะเปลี่ยนสภาพไป เช่น
 
เปลี่ยนสภาพเป็นทางน้ำสาธารณะ ....

 

 
 
..............................................................................................
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :